Logo Future Minds i FIRST LEGO League

EDUKACJA
ENERGETYCZNA

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

białe logo Fundacji ALE Nauczanie i FIRST LEGO League

EDUKACJA
ENERGETYCZNA

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Uwaga!

Ta strona przeznaczona jest dla samorządowców, którzy uważają, że jakość edukacji jest jednym z filarów rozwoju i przyszłości ich gminy.

Poziom edukacji nie zależy na szczęście od poziomu żadnego ministra. O nowoczesnej edukacji marzą bowiem przede wszystkim uczniowie i ich rodzice. Domagają się jej również ambitni nauczyciele. 

A dla władz samorządowych i gmin jakość edukacji to sensu stricto przyszłość.

Bo to jedna z kluczowych miar poziomu i jakości życia mieszkańców.
Bo to uznanie lokalnych wyborców.
Bo to atrakcyjność i konkurencyjność wśród inwestorów.
Bo inwestorzy będą szukać wykwalifikowanych kadr w pierwszej kolejności u Was.

Uwaga!

Ta strona przeznaczona jest dla samorządowców, którzy uważają, że jakość edukacji jest jednym z filarów rozwoju i przyszłości ich gminy.

Poziom edukacji nie zależy na szczęście od poziomu żadnego ministra. O nowoczesnej edukacji marzą bowiem przede wszystkim uczniowie i ich rodzice. Domagają się jej również ambitni nauczyciele. 

A dla władz samorządowych i gmin jakość edukacji to sensu stricto przyszłość.

Bo to jedna z kluczowych miar poziomu i jakości życia mieszkańców.
Bo to uznanie lokalnych wyborców.
Bo to atrakcyjność i konkurencyjność wśród inwestorów.
Bo inwestorzy będą szukać wykwalifikowanych kadr w pierwszej kolejności u Was.

01

Czym jest Edukacja Energetyczna?

Globalny program edukacyjny, dedykowany lokalnym społecznościom.

Wyzwania współczesnego świata, w tym bezpieczeństwo energetyczne, wymagają długofalowego myślenia i przygotowywania do działania dzisiaj, jutro, za dekadę. Dlatego tak ważne jest, by do myślenia o cywilizacyjnych zagrożeniach angażować jak najmłodszych. To oni będą wkrótce podejmować kluczowe decyzje i wpływać na losy gmin, więc inwestowanie w ich kompetencje ma olbrzymi sens, również ekonomiczny. Dając uczestnikom i uczestniczkom programu Edukacji Energetycznej możliwość działania, pozwalamy im dotrzeć do punktu, w którym świetnie rozumieją złożoność współczesnych problemów, mają odwagę pytać i próbować i proponują konkretne rozwiązania służące ich lokalnym społecznościom.

Program dla dzieci i młodzieży, a korzyści dla całej gminy.

Ten angażujący program edukacyjny ma moc integrowania całych społeczności lokalnych wokół ważnych, współczesnych tematów – jak obecnie kryzys energetyczny. W świecie podziałów i antagonizmów podkreślamy to, co jest wspólne dla wszystkich – na przykład radość z osiągnięć dzieci i młodzieży, które przez naukę i zabawę, znajdują rozwiązania dla realnych problemów lokalnych. Zwieńczeniem programu są lokalne konkursy i wystawy na których dzieci mogą podzielić się zdobytą wiedzą, zaprezentować wyniki swojej pracy, a lokalna społeczność ma okazję do celebrowania nauki i zacieśniania więzi. Program ten nie tylko rozwija dzieci, ale również integruje dorosłych zgromadzonych wokół szkoły czy gminy, pokazuje co się dzieje w szkole.

Świadoma społeczność lokalna, to racjonalne decyzje energetyczne każdego dnia.

Dzieci i młodzież, zaangażowani w program Edukacji Energetycznej, mogą być skutecznymi ambasadorami idei zrównoważonej polityki energetycznej. To codzienne nawyki mieszkańców i mieszkanek związane z konsumpcją energii będą oddziaływać w pewnym stopniu na bilans energetyczny w ich gminie.  Świadoma społeczność lokalna rozumiejąca potrzebę zdywersyfikowania źródeł energii i racjonalnego z niej korzystania, będzie bezcennym wsparciem i partnerem dla włodarzy, którym zależy na bezpieczeństwie i rozwoju ich gmin.

01

Czym jest Edukacja Energetyczna?

Globalny program edukacyjny, dedykowany lokalnym społecznościom.

Wyzwania współczesnego świata, w tym bezpieczeństwo energetyczne, wymagają długofalowego myślenia i przygotowywania do działania dzisiaj, jutro, za dekadę. Dlatego tak ważne jest, by do myślenia o cywilizacyjnych zagrożeniach angażować jak najmłodszych. To oni będą wkrótce podejmować kluczowe decyzje i wpływać na losy gmin, więc inwestowanie w ich kompetencje ma olbrzymi sens, również ekonomiczny. Dając uczestnikom i uczestniczkom programu Edukacji Energetycznej możliwość działania, pozwalamy im dotrzeć do punktu, w którym świetnie rozumieją złożoność współczesnych problemów, mają odwagę pytać i próbować i proponują konkretne rozwiązania służące ich lokalnym społecznościom.

Program dla dzieci i młodzieży, a korzyści dla całej gminy.

Ten angażujący program edukacyjny ma moc integrowania całych społeczności lokalnych wokół ważnych, współczesnych tematów – jak obecnie kryzys energetyczny. W świecie podziałów i antagonizmów podkreślamy to, co jest wspólne dla wszystkich – na przykład radość z osiągnięć dzieci i młodzieży, które przez naukę i zabawę, znajdują rozwiązania dla realnych problemów lokalnych. Zwieńczeniem programu są lokalne konkursy i wystawy na których dzieci mogą podzielić się zdobytą wiedzą, zaprezentować wyniki swojej pracy, a lokalna społeczność ma okazję do celebrowania nauki i zacieśniania więzi. Program ten nie tylko rozwija dzieci, ale również integruje dorosłych zgromadzonych wokół szkoły czy gminy, pokazuje co się dzieje w szkole.

Świadoma społeczność lokalna, to racjonalne decyzje energetyczne każdego dnia.

Dzieci i młodzież, zaangażowani w program Edukacji Energetycznej, mogą być skutecznymi ambasadorami idei zrównoważonej polityki energetycznej. To codzienne nawyki mieszkańców i mieszkanek związane z konsumpcją energii będą oddziaływać w pewnym stopniu na bilans energetyczny w ich gminie.  Świadoma społeczność lokalna rozumiejąca potrzebę zdywersyfikowania źródeł energii i racjonalnego z niej korzystania, będzie bezcennym wsparciem i partnerem dla włodarzy, którym zależy na bezpieczeństwie i rozwoju ich gmin.

02

Jak działa program?

Nauka i wspólna zabawa

Graf przedstawiający czas trwania programu Edukacja Energetyczna, w tym praca projektowa i finał

02

Jak działa program?

Nauka i wspólna zabawa

Graf przedstawiający czas trwania programu Edukacja Energetyczna, w tym praca projektowa i finał

Praca projektowa w szkole i przedszkolach

Dzieci i młodzież

Edukacja Energetyczna może być realizowana w ramach zajęć lekcyjnych zarówno w szkole jak i w przedszkolu jak i zajęć pozalekcyjnych (szkoła, biblioteka, GOK, etc.).

Zajęcia są skorelowane z podstawą programową MEN

Praca odbywa się metodą projektową i inżynierską / iteracyjną

Projekt zbudowany jest zgodnie z założeniami edukacji włączającej.

Program zakłada Interdyscyplinarne podejście do nauczania.

Udział w programie buduje u dzieci kompetencji STEAM i kompetencji przyszłości.

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem narzędzi LEGO Education i FIRST LEGO League

Uczestnicy otrzymują materiały do pracy własnej (Notatnik Inżyniera)

Nauczyciele

Scenariusze lekcji – 12 spotkań.

Przygotowane prezentacje do prowadzenia zajęć.

Rozwój kompetencji.

Prowadzący za rękę podręcznik z wskazówkami do pracy na zajęciach.

Wdrożenie nauczycieli / trenerów i wsparcie merytoryczne w czasie realizowania programu (szkolenia i cykliczne webinary)

Szkolenia z pracy z rozwiązaniami LEGO Education i w programie FIRST LEGO League

Praca projektowa w szkole i przedszkolach

Dzieci i młodzież

Edukacja Energetyczna może być realizowana w ramach zajęć lekcyjnych zarówno w szkole jak i w przedszkolu jak i zajęć pozalekcyjnych (szkoła, biblioteka, GOK, etc.).

Zajęcia są skorelowane z podstawą programową MEN

Praca odbywa się metodą projektową i inżynierską / iteracyjną

Projekt zbudowany jest zgodnie z założeniami edukacji włączającej.

Program zakłada Interdyscyplinarne podejście do nauczania.

Udział w programie buduje u dzieci kompetencji STEAM i kompetencji przyszłości.

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem narzędzi LEGO Education i FIRST LEGO League

Uczestnicy otrzymują materiały do pracy własnej (Notatnik Inżyniera)

Nauczyciele

Scenariusze lekcji – 12 spotkań.

Przygotowane prezentacje do prowadzenia zajęć.

Rozwój kompetencji.

Prowadzący za rękę podręcznik z wskazówkami do pracy na zajęciach.

Wdrożenie nauczycieli / trenerów i wsparcie merytoryczne w czasie realizowania programu (szkolenia i cykliczne webinary)

Szkolenia z pracy z rozwiązaniami LEGO Education i w programie FIRST LEGO League

Lokalny finał programu

Wydarzenie dla całej społeczności wraz z atrakcjami towarzyszącymi

Prezentacja wyników swojej pracy jest dla dzieci niesamowicie istotna.

Organizacja lokalnego turnieju daje szansę na uczniom na przedstawienie szerokiej publiczności swoich projektów oraz tego, czego się nauczyli.

Dzięki temu dzieci widzą, że ich praca ma wymierne przełożenie na życie w gminie.

Rodzice mają szansę zobaczyć czego dowiedziały się ich dzieci, odkryć ich talenty na nowo.

Lokalni przedsiębiorcy mogą poznać młodych inżynierów, którzy chcą wprowadzać zmiany w swojej gminie.

Ba, mają na to pomysł!

Wydarzenie dla całej społeczności ma moc integrowania mieszkańców, edukowania ich oraz budowania świadomych postaw energetycznych.

A czy jest coś bardziej wartościowego niż zaangażowana społeczność, która wspólnie dba o dobro w swojej gminie?​​

Lokalny finał programu

Wydarzenie dla całej społeczności wraz z atrakcjami towarzyszącymi

Prezentacja wyników swojej pracy jest dla dzieci niesamowicie istotna.

Organizacja lokalnego turnieju daje szansę na uczniom na przedstawienie szerokiej publiczności swoich projektów oraz tego, czego się nauczyli.

Dzięki temu dzieci widzą, że ich praca ma wymierne przełożenie na życie w gminie.

Rodzice mają szansę zobaczyć czego dowiedziały się ich dzieci, odkryć ich talenty na nowo.

Lokalni przedsiębiorcy mogą poznać młodych inżynierów, którzy chcą wprowadzać zmiany w swojej gminie.

Ba, mają na to pomysł!

Wydarzenie dla całej społeczności ma moc integrowania mieszkańców, edukowania ich oraz budowania świadomych postaw energetycznych.

A czy jest coś bardziej wartościowego niż zaangażowana społeczność, która wspólnie dba o dobro w swojej gminie?​​

03

Za pomocą jakich narzędzi realizujemy program ?

Fundacja FIRST

Gdy amerykańscy przedsiębiorcy zaczęli zauważać, że mają coraz większy problem ze znalezieniem specjalistów do swoich firm, od razu wzięli sprawy w swoje ręce. Zwrócili się do fundacji FIRST z pytaniem, czy mogą jakoś wesprzeć proces edukacji. Profity byłyby po obu stronach – dzieci miałby dostęp do nowoczesnych metod i narzędzi uczenia się a przedsiębiorcy bezcennych pracowników. I tak powstały programy FIRST, które były skierowane do nastolatków.

1986
POWSTANIE FUNDACJI
1986
ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY Z LEGO​
logo first lego league

FIRST LEGO League

Jest to międzynarodowy, globalny program edukacyjny, w którym dzieci pracując metodą projektu rozwijają kompetencje przyszłości. Dzięki bardzo otwartemu i ogólnemu podejściu do tematu jest on bardzo łatwo implementowalny w lokalnych społecznościach. Dzieci ucząc się o produkowaniu, przechowywaniu i wykorzystaniu energii robią to na bliskich im przykładach: wsi, miasta czy gminy. Takie podejście nadaje znaczenia pracy dzieci. Widzą, że to co robią ma wymierny efekt. Poprzez wykorzystanie prostych narzędzi do tworzenia prototypów i wizualizowania rozwiązań jakimi są klocki LEGO uczniowie budują w sobie poczucie własnej wartości i sprawczości. Wiele zadań, które rozwiązują uczniowie pozwala odnaleźć się w programie wszystkim dzieciom – zarówno umysłom „ścisłym” jak i „humanistycznym”. Formuła pracy metodą projektu i „oddania kierownicy w procesie edukacyjnym dzieciom” daje duże możliwości zaangażowania rodziców

0 +
DRUŻYN NA ŚWIECIE
0 +
UCZESTNIKÓW
0 +
kRAJE
logo lego education

LEGO EDUCATION

Aby zaangażować młodsze dzieci FIRST potrzebował narzędzi, które będą atrakcyjne i motywujące. LEGO Education okazało się doskonałą odpowiedzią na te potrzeby. Klocki wniosły do programu niski próg wejścia. Kolorowe, łatwe w łączeniu elementy dają możliwość głębokiego doświadczania nauki i procesu projektowania inżynierskiego. I to już od przedszkola.

03

Za pomocą jakich narzędzi realizujemy program ?

Fundacja FIRST

Gdy amerykańscy przedsiębiorcy zaczęli zauważać, że mają coraz większy problem ze znalezieniem specjalistów do swoich firm, od razu wzięli sprawy w swoje ręce. Zwrócili się do fundacji FIRST z pytaniem, czy mogą jakoś wesprzeć proces edukacji. Profity byłyby po obu stronach – dzieci miałby dostęp do nowoczesnych metod i narzędzi uczenia się a przedsiębiorcy bezcennych pracowników. I tak powstały programy FIRST, które były skierowane do nastolatków.

1986
POWSTANIE FUNDACJI
1986
ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY Z LEGO​
logo first lego league

FIRST LEGO League

Jest to międzynarodowy, globalny program edukacyjny, w którym dzieci pracując metodą projektu rozwijają kompetencje przyszłości. Dzięki bardzo otwartemu i ogólnemu podejściu do tematu jest on bardzo łatwo implementowalny w lokalnych społecznościach. Dzieci ucząc się o produkowaniu, przechowywaniu i wykorzystaniu energii robią to na bliskich im przykładach: wsi, miasta czy gminy. Takie podejście nadaje znaczenia pracy dzieci. Widzą, że to co robią ma wymierny efekt. Poprzez wykorzystanie prostych narzędzi do tworzenia prototypów i wizualizowania rozwiązań jakimi są klocki LEGO uczniowie budują w sobie poczucie własnej wartości i sprawczości. Wiele zadań, które rozwiązują uczniowie pozwala odnaleźć się w programie wszystkim dzieciom – zarówno umysłom „ścisłym” jak i „humanistycznym”. Formuła pracy metodą projektu i „oddania kierownicy w procesie edukacyjnym dzieciom” daje duże możliwości zaangażowania rodziców

0 +
DRUŻYN NA ŚWIECIE
0 +
UCZESTNIKÓW
0 +
kRAJE
logo lego education

LEGO EDUCATION

Aby zaangażować młodsze dzieci FIRST potrzebował narzędzi, które będą atrakcyjne i motywujące. LEGO Education okazało się doskonałą odpowiedzią na te potrzeby. Klocki wniosły do programu niski próg wejścia. Kolorowe, łatwe w łączeniu elementy dają możliwość głębokiego doświadczania nauki i procesu projektowania inżynierskiego. I to już od przedszkola.

04

Zakres merytoryczny programu

Kompetencje miękkie i STEAM

Prognozowane niezbędne kluczowe umiejętności dla uczniów ciągle się zmieniają, ale wyraźnie widać trend.

Umiejętności miękkie, myślenia analityczne, kreatywność, oryginalność i podejmowanie inicjatyw oraz inteligencja emocjonalna w najbliższych latach będą coraz bardziej poszukiwane.

Problem jest taki, że nie da się ich rozwijać czytając książki czy siedząc w ławce. Do tego trzeba dać dzieciom szansę na samodzielne prowadzenie projektu.

Stworzenie przyjaznego środowiska, w którym dzieci mogą popełniać i naprawiać błędy, daje im szansę na rozwijanie się w sposób holistyczny. Stawiamy przed nimi problem i ich zadaniem jest przedstawienie nam rozwiązania. Planowanie pracy, projektowanie, testowanie – to wszystko daje możliwość sprawdzenia się.

Z drugiej strony badania pokazują, że 65% dzieci będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją a 80% przyszłych stanowisk pracy będzie wymagać umiejętności STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics).

S

Science / Nauka

Twarde dane i wiadomości, konkretna wiedza

T

Technology / Technologia

Metodologia, przygotowanie procesu, aby osiągnąć określony cel

E

Engineering / Inżynieria

Narzędzia do realizowanie projektu

A

Art / Sztuka

Projektowanie i wizualizacja rozwiązań

M

Maths / Matematyka

Opisanie zjawisk i mechanizmów

FIRST LEGO League jest programem, który dokładnie tak działa. I jego działanie jest sprawdzone!

Ponad 95% uczniów mówi, że lepiej zarządza czasem, współpracuje i rozwiązuje konflikty. Dodatkowo, ponad 85% z nich widzi znaczący progres swoich umiejętności inżynierskich, w tym sticte STEAMowych.

A co jest najpiękniejsze i najbardziej budujące – 97% dzieci wierzy, że odniesie sukces.

konstrukcja z klocków LEGO Education

04

Zakres merytoryczny programu

Kompetencje miękkie i STEAM

Prognozowane niezbędne kluczowe umiejętności dla uczniów ciągle się zmieniają, ale wyraźnie widać trend.

Umiejętności miękkie, myślenia analityczne, kreatywność, oryginalność i podejmowanie inicjatyw oraz inteligencja emocjonalna w najbliższych latach będą coraz bardziej poszukiwane.

Problem jest taki, że nie da się ich rozwijać czytając książki czy siedząc w ławce. Do tego trzeba dać dzieciom szansę na samodzielne prowadzenie projektu.

Stworzenie przyjaznego środowiska, w którym dzieci mogą popełniać i naprawiać błędy, daje im szansę na rozwijanie się w sposób holistyczny. Stawiamy przed nimi problem i ich zadaniem jest przedstawienie nam rozwiązania. Planowanie pracy, projektowanie, testowanie – to wszystko daje możliwość sprawdzenia się.

Z drugiej strony badania pokazują, że 65% dzieci będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją a 80% przyszłych stanowisk pracy będzie wymagać umiejętności STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics).

S

Science / Nauka

Twarde dane i wiadomości, konkretna wiedza

T

Technology / Technologia

Metodologia, przygotowanie procesu, aby osiągnąć określony cel

E

Engineering / Inżynieria

Narzędzia do realizowanie projektu

A

Art / Sztuka

Projektowanie i wizualizacja rozwiązań

M

Maths / Matematyka

Opisanie zjawisk i mechanizmów

FIRST LEGO League jest programem, który dokładnie tak działa. I jego działanie jest sprawdzone!

Ponad 95% uczniów mówi, że lepiej zarządza czasem, współpracuje i rozwiązuje konflikty. Dodatkowo, ponad 85% z nich widzi znaczący progres swoich umiejętności inżynierskich, w tym sticte STEAMowych.

A co jest najpiękniejsze i najbardziej budujące – 97% dzieci wierzy, że odniesie sukces.

Rodzaje energii

Wiedza praktyczna o energetyce

Rodzaje energii

Wiedza praktyczna o energetyce

pomarańczowa energia, elektrownia jądrowa

POMARAŃCZOWA ENERGIA

Czym są inteligentne sieci?

Jak dostarczają energię do klientów?

Jak możemy zmienić zapotrzebowanie na energię elektryczną, aby konsumenci korzystali z niej, gdy jest jej pod dostatkiem?

Jak można przechowywać energię w Twojej społeczności, aby była dostępna wtedy, gdy jej potrzebujesz?

Jak działają akumulatory? 

Dlaczego lepiej korzystać z akumulatorków niż z baterii jednorazowych?

energia biała, turbiny wiatrowe, elektrownia wiatrowa

BIAŁA ENERGIA / WIATR I SŁOŃCE

Czy odnawialne źródła energii są niezawodne?

Jak przechowywać energię, gdy wiatr nie wieje i słońce nie świeci?

W jaki sposób możemy upowszechnić wykorzystanie technologii energii odnawialnej?

Jaki jest skutek korzystania z energii odnawialnych?

energia niebieska, elektrownia wodna

NIEBIESKA ENERGIA / RZEKI I JEZIORA

Jak do produkcji energii są wykorzystywane rzeki i jeziora?

Jak można wykorzystać nadwyżkę energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w Twojej społeczności?

Jak energia jest wykorzystywana w firmach i domach?

energia żółta - elektrownia węglowa

ŻÓŁTA ENERGIA / WĘGIEL, ROPA, GAZ

Jak powszechne jest wykorzystanie zasobów
nieodnawialnych?

Dlaczego trudno przestać korzystać z nieodnawialnych źródeł energii?

Jakie rozwiązania łączą wykorzystanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii?

Jaki jest wpływ korzystania z nieodnawialnych źródeł energii?

Jakie technologie wychwytywania dwutlenku
węgla są opracowywane?

pomarańczowa energia, elektrownia jądrowa

POMARAŃCZOWA ENERGIA

Czym są inteligentne sieci?

Jak dostarczają energię do klientów?

Jak możemy zmienić zapotrzebowanie na energię elektryczną, aby konsumenci korzystali z niej, gdy jest jej pod dostatkiem?

Jak można przechowywać energię w Twojej społeczności, aby była dostępna wtedy, gdy jej potrzebujesz?

Jak działają akumulatory? 

Dlaczego lepiej korzystać z akumulatorków niż z baterii jednorazowych?

energia biała, turbiny wiatrowe, elektrownia wiatrowa

BIAŁA ENERGIA / WIATR I SŁOŃCE

Czy odnawialne źródła energii są niezawodne?

Jak przechowywać energię, gdy wiatr nie wieje i słońce nie świeci?

W jaki sposób możemy upowszechnić wykorzystanie technologii energii odnawialnej?

Jaki jest skutek korzystania z energii odnawialnych?

energia niebieska, elektrownia wodna

NIEBIESKA ENERGIA / RZEKI I JEZIORA

Jak do produkcji energii są wykorzystywane rzeki i jeziora?

Jak można wykorzystać nadwyżkę energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w Twojej społeczności?

Jak energia jest wykorzystywana w firmach i domach?

energia żółta - elektrownia węglowa

ŻÓŁTA ENERGIA / WĘGIEL, ROPA, GAZ

Jak powszechne jest wykorzystanie zasobów
nieodnawialnych?

Dlaczego trudno przestać korzystać z nieodnawialnych źródeł energii?

Jakie rozwiązania łączą wykorzystanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii?

Jaki jest wpływ korzystania z nieodnawialnych źródeł energii?

Jakie technologie wychwytywania dwutlenku
węgla są opracowywane?

Kim jesteśmy?

Fundacja Future Minds

U podstaw Fundacji Future leży misja szeroko pojętej pracy na rzecz podnoszenia jakości edukacji.

Fundacja istnieje od 2011 roku.

W tym czasie przeszkoliliśmy ponad 10 000 nauczycieli.

Współpracujemy m.in. z Uczelniami Wyższymi (UAM, ChAT), Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli (między innymi w Bielsku-Białej, Olsztynie, Gdańsku), Kołami Naukowymi na uczelniach współpracujących, czy Fundacjami (Edukacja na NOWO).

Prowadzimy projekty edukacji integrującej i włączającej, finansowane między innymi z grantu International Organization for Migration.

Od 2014 roku organizujemy polską edycję międzynarodowego programu FIRST LEGO League.

Kontakt: 

Katarzyna Nogalska

Koordynatorka programów FIRST LEGO League

katarzyna.nogalska@fll.edu.pl

+48 733 460 320

Kim jesteśmy?

Fundacja Future Minds

U podstaw Fundacji Future Minds leży misja szeroko pojętej pracy na rzecz podnoszenia jakości edukacji.

Fundacja istnieje od 2011 roku.

W tym czasie przeszkoliliśmy ponad 10 000 nauczycieli.

Współpracujemy m.in. z Uczelniami Wyższymi (UAM, ChAT), Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli (między innymi w Bielsku-Białej, Olsztynie, Gdańsku), Kołami Naukowymi na uczelniach współpracujących, czy Fundacjami (Edukacja na NOWO).

Prowadzimy projekty edukacji integrującej i włączającej, finansowane między innymi z grantu International Organization for Migration.

Od 2014 roku organizujemy polską edycję międzynarodowego programu FIRST LEGO League.

Kontakt: 

Katarzyna Nogalska

Koordynatorka programów FIRST LEGO League

katarzyna.nogalska@fll.edu.pl

+48 733 460 320

Kontakt z nami

Chcesz dowiedzieć się jak wdrożyć Edukacje Energetyczną w Twojej gminie? - spotkajmy się!

Kontakt z nami

Chcesz dowiedzieć się jak wdrożyć Edukacje Energetyczną w Twojej gminie? - spotkajmy się!